Vilkår

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra OutdoorTravel.dk ApS/WhiteWater.dk

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og OutdoorTravel.dk ApS/WhiteWater.dk

Dokumentation og vejledning
Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra OutdoorTravel.dk ApS/WhiteWater.dk

Bemærk at din tilmelding er bindende. Hvis du alligevel ikke kan deltage i et kursus/tur du har tilmeldt dig til, bedes du derfor give OutdoorTravel.dk ApS /WhiteWater.dk besked hurtigst muligt, så vi kan forsøge at afsætte din plads til anden side.

Tilmeldingen kan ikke efterfølgende flyttes til andet tidspunkt uden særlig forudgående aftale. Dette vil dog kun kunne lade sig gøre hvis vi kan afsætte den først bookede plads til anden side.

Ved afbud senest 2 uger før kursusstart, for kurser af op til 3 dages varighed, fratrækkes et gebyr på kr. 600,00 per kursusplads.

Ved afbud senest 4 uger før kursusstart, for kurser over 3 dages varighed, fratrækkes et gebyr på kr. 1000,00 per kursusplads.

Ved senere afbud refunderes kursus- turbeløbet ikke, med mindre pladsen besættes til anden side.
Finder du selv andre der vil overtage din plads er du velkommen til at give dem pladsen. Du bedes blot informere os omkring dette.

Evt reklamation over fejl eller mangler ved et afholdt kursus/tur skal denne være os i hænde senest 4 uger efter afsluttet tur.
Erkendes fejl eller mangler i den solgte tur/kursus, vil vi gøre vores yderste for at finde en tilfredsstillende løsning. Enten i form af erstatningsprodukt eller hel/delvis refundering.

Gavekort har en gyldighed på 2 år fra købsdatoen. Gavekort fremsendes som en pdf-fil umiddelbart efter ordreafgivelsen. Gavekort kan refunderes indtil 14 dage efter købet. Derefter kan gavekort ikke refunderes.

Forsikring
Deltagelse på alle OutdoorTravel.dk ApS’s ture og kurser foregår på eget ansvar.
Som deltager på et af OutdoorTravel.dk ApS afholdt kursus eller tur vil du være dækket af vores erhversansvarsforsikring, såfremt OutdoorTravel.dk ApS kan drages til ansvar for evt. skader.
Du kan evt. tegne en rejseforsikring gennem Europæiske eller andet forsikringsselskab.
Se evt. mere omkring forsikring m.m. her. Husk at dit gule sygesikringsbevis ikke kan bruges hvis du skulle komme til skade uden for norden! så sørg for at have en forsikring der dækker!!
Mange er dækket via indbosforsikring, kreditkort eller andet – men tjek det hellere hvis ikke du er sikker.
Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra OutdoorTravel.dk ApS’s side, er denne af vejledende art. OutdoorTravel.dk ApS indestår for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning. Leveringstidspunkt og transport Levering af varer fra OutdoorTravel.dk ApS anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret.
Forsendelse af varer sker med Post Danmark eller Danske Fragtmænd Leveringstid typisk 3-4 dage.

Risikoen for vare og ture købt hos OutdoorTravel.dk ApS
Risikoen for varer købt i OutdoorTravel.dk ApS overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet. Reklamation Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra OutdoorTravel.dk ApS, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til OutdoorTravel.dk ApS.
Skulle det ske at OutdoorTravel.dk ApS aflyser en bestilt tur helt eller delvist, refunderes din indbetaling inden 8 dage efter aflysningen.

Pris og betaling
I denne butik kan du bestille dine varer online og betale via: PayPal eller få tilsendt faktura.
Kurser, ture og vare der i forvejen er nedsat (på tilbud) indgår ikke i evt. generelle rabataftaler, grupperabatter, rabat ved flere kurser m.m.

Fortrydelsesret
For tilmelding til kurser og ture gælder den almindelige fortrydelsesret ikke. Tilmeldingen er bindende.
For varekøb yder OutdoorTravel.dk ApS 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer.
Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Der ydes ½ år garanti og 2 års reklamationsret på fysiske vare.